حوزه ریاست کل دادگستری استان تهران

آدرس : خیابان خیام ، نرسیده به پارک شهر ، مجتمع قضایی امام خمینی ، طبقه سوم

تلفن : 33917001 الی 3           فکس :33910929

 

حوزه قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران

آدرس : خیابان خیام ، نرسیده به پارک شهر ، مجتمع قضایی امام خمینی ، طبقه اول

تلفن : 33900973 و 39916             فکس : 33964744

 

هیأت نظارت و ارزشیابی

آدرس : ساختمان مرکزی ، طبقه اول

تلفن : 39912411 و 33916066 و 39916          فکس : 33916066

 

روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان تهران

آدرس : خیابان ولیعصر ، بالاتر از میدان ولیعصر ، بعد از زرتشت ، روبروی پمپ بنزین ، کوچه نوربخش ، پلاک 11

تلفن : 88803258     فکس : 88910465

 

اداره حفاظت و اطلاعات دادگستری استان تهران

آدرس : خیابان خیام ، نرسیده به پارک شهر ، مجتمع قضایی امام خمینی ، طبقه دوم ، ضلع شرقی

تلفن: 33954647 و 39916       فکس : 33912084 گویا : 39922

 

معاونت آموزش دادگستری استان تهران

آدرس : پل کریم خان ، خیابان سنایی ، نبش کوچه 17 ، پلاک 152 / کد پستی : 1586675718

تلفن:88326701 الی 3 و 88327072        فکس : 88324700 و 88327073

 

کلینیک حقوقی معاونت آموزش

آدرس : پل کریم خان ، خیابان سنایی ، نبش کوچه 17 ، پلاک 152

تلفن : 88319191

 

هیأت نظارت و بازرسی بر حفظ حقوق شهروندی

آدرس : خیابان خیام ، نرسیده به پارک شهر ، مجتمع قضایی امام خمینی، طبقه سوم

تلفن : 33982121 و 39916        فکس : 33982121

 

ستاد شوراهای حل اختلاف استان تهران

آدرس : خیابان هفت تیر ، خیابان بهار شیراز ، ابتدای خیابان سلیمان خاطر ، نبش ابرار غربی ، پلاک 1/21 / کد پستی : 1579643113

تلفن : 88325484 الی 5      فکس : 88325486

 

دفتر کل دادگستری استان تهران

آدرس : مجتمع قضایی امام خمینی ، طبقه سوم ، ضلع جنوبی

تلفن : 33111402 و 39912027

 

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران

آدرس : خیابان شهید مطهری ، خیابان میرعماد ، کوچه 11 ، پلاک 25

تلفن : 88500661      فکس : 88500662

 

اداره ابلاغ دادگستری تهران

آدرس : خیابان شهید مطهری ، مقابل خیابان سلیمان خاطر

تلفن : 88763791     فکس : 88763791

 

بایگانی راکد

آدرس : خیابان خیام ، نرسیده به پارک شهر ، مجتمع قضایی امام خمینی ، طبقه زیرزمین

تلفن : 39912370 و 39916 و 39916159

 

اداره آمار و انفورماتیک

آدرس : خیابان خیام ، نرسیده به پارک شهر ، مجتمع قضایی امام خمینی ، طبقه زیرزمین

تلفن : 33982307 و 39916       فکس :33945744

 

دفتر حمایت حقوقی ایثارگران

آدرس : خیابان خیام ، نرسیده به پارک شهر ، مجتمع قضایی امام خمینی ، ضلع شمالی ساختمان ، طبقه زیرزمین

تلفن : 33929377 و 39916

 

ابلاغ پست قضایی تهران

آدرس : خیابان خیام ، خیابان داور ، ضلع جنوبی کاخ دادگستری ، اداره پست قضایی

تلفن : 77501736 و 77657985

 

نظارت و ارزشیابی قضات دادگستری استان تهران

آدرس : خیابان خیام ، روبروی خیابان بهشت ، دادگاه تجدیدنظر ، طبقه سوم

تلفن : 33921221     فکس : 33954948

 

نظارت و پیگیری دادگستری استان تهران

آدرس : خیابان خیام ، نرسیده به پارک شهر ، مجتمع قضایی امام خمینی ، طبقه اول

تلفن : 33912983       فکس : 33912983