دادسرا نهادي است كه در معيت دادگاه انجام وظيفه مي نمايد و عهده دار كشف جرم ، تعقيب متهم به جرم ، اقامه دعوي از جنبه حق الهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي اجراي حكم ، هم چنين رسيدگي به امور حسبيه بر اساس ضوابط قانوني مي باشد.

مقامات قضايي كه در دادسرا انجام وظيفه مي نمايند عبارتند از :
الف – دادستان: دادستان يا مدعي العموم به عنوان رئيس دادسرا به نمايندگي از جامعه در جهت حفظ حقوق عمومي و نظارت بر حسن اجراي قوانين و تعقيب متهمان اقدام مي کند. در قوانين و مقررات موضوعه وظايف و اختيارات متعددی به عهده دادستان گذاشته شده است .
ب – معاون دادستان : مقام قضايي است كه تحت نظارت دادستان انجام وظيفه کرده و در غياب دادستان جانشين او محسوب مي گردد .
ج - داديار : مقام قضايي است كه تحت نظارت و به نمايندگي از طرف دادستان انجام وظيفه مي کند و در كليه تصميمات قضايي بايد از دادستان يا معاون ايشان تبعيت و پيروي کرده و صلاحيت رسيدگي به كليه جرائم به جز مواردي كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان است، دارد .
د – بازپرس: مقام قضائي است كه وظيفه كليه تحقيقات مقدماتي جرائم و جمع آوري دلايل مثبته له و عليه متهم را به عهده دارد و بازپرس نيز تحت نظارت دادستان انجام وظيفه مي نمايد .

رسيدگي به كليه جرائم و اتهامات ارتكابي از مرحله تحقيقات تا صدور كيفرخواست در صلاحيت دادسراي عمومي و انقلاب است مگر در موارد استثنايي كه رسيدگي به آنها به موجب قوانين خاص در صلاحيت مرجع ديگري قرار گرفته باشد .

 

دادسراي عمومي و انقلاب تهران ( مركز )

آدرس : تهران – نبش ميدان 15 خرداد
تلفن : 33 – 33111026 و 35051111

مركز فوريت هاي قضايي دادسرا ( كشيك )

آدرس : تهران – ضلع شمالي پارك شهر – خيابان شهيد فياض بخش
تلفن : 4 -66722561
ضابطين دادسرا : تمامي كلانتريهاي شهر تهران و آگاهي مركز

دادسراي مستقر در مجتمع قضايي عدالت

آدرس : تهران – بالاتر از ميدان تجريش ، خيابان فنا خسرو ( ثبت سابق )
تلفن : 22727469 - 22727470
ضابطين دادسرا : تمامي كلانتريهاي شهر تهران و آگاهي مركز

دادسراي ناحيه 1 شميران

آدرس : تهران – خيابان شريعتي – پل صدر ، خيابان الهيه – پلاك 2
تلفن : 22000438 – 22009044 - 22606664 و 81- 22007379
ضابطين دادسرا : آگاهي شميرانات و كلانتري هاي 101 و 122 و 123 و 163 و 164
دعاوي كيفري (شكايات) منطقه 1 تهران

دادسراي ناحيه 2 سعادت آباد

آدرس : تهران – سعادت آباد – خيابان علامه شمالي – خيابان 18 غربي - پلاك 22
تلفن : 9 - 22078884
ضابطين دادسرا : آگاهي شمالغرب تهران و كلانتريهاي 163 و 118 و 134 و 137 و 139
دعاوي كيفري (شكايات) منطقه 2 تهران

دادسراي ناحيه 3 ونك

آدرس : تهران – ميدان ونك – ابتداي خيابان ملاصدرا – خيابان پرديس ، نبش كوچه زاينده رود شرقي - پلاك 59
تلفن : 88881722 – 88881724 – 88883434
ضابطين دادسرا : كلانتريهاي 103 و 124 و 145
دعاوي كيفري (شكايات) منطقه 3 تهران

دادسراي ناحيه 4 رسالت

آدرس : تهران – فلكه دوم تهرانپارس – انتهاي خيابان جشنواره - جنب فرهنگسراي اشراق – كوچه نباتي
تلفن : 5 – 77341041
ضابطين دادسرا : آگاهي شمالشرق تهران و كلانتريهاي 102 و 120 و 126 و 127 و 128 و 144 و 147 و 164 و 190 و 210
دعاوي كيفري (شكايات) مناطق 13 و 8 و 4 تهران

دادسراي ناحيه 5 صادقيه

آدرس : تهران – فلكه دوم صادقيه – خيابان آيت الله كاشاني – بلوار ابوذر - نبش بوستان دوم
تلفن : 4 – 44089723 و 6 - 44092993
ضابطين دادسرا : آگاهي شمالغرب تهران و كلانتريهاي 133 و 135 و 138 و 140 و 142 و 143 و 146 و 209
دعاوي كيفري (شكايات) مناطق 22 و 5 تهران

دادسراي ناحيه 6 خارك

آدرس : تهران – خيابان انقلاب – خيابان خارك – روبروي دانشكده علوم قضايي
تلفن : 4 - 66713201 و 66713207
ضابطين دادسرا : پايگاه سوم آگاهي و پايگاه سوم اطلاعات و كلانتريهاي 125 و 148 و 104 و 105 و 106 و 107
دعاوي كيفري (شكايات) منطقه 6 تهران

دادسراي ناحيه 7 سيد خندان ( امور مربوط به شهرداريها )

آدرس : تهران – سيد خندان – خيابان دبستان – انتهاي خيابان شهيد محمودي
تلفن : 9 – 88468503 و 9 - 86011002
دعاوي كيفري (شكايات) منطقه 7 تهران

دادسراي ناحيه 9 فرودگاه

آدرس : تهران – فرودگاه مهرآباد – جنب گمرك
تلفن : 66886900 و 44671124
ضابطين دادسرا : پليس فرودگاه مهرآباد و پليس امنيت ناجا و تمامي كلانتريهاي شهر تهران

دادسراي ناحيه 10 هاشمي

آدرس : تهران – خيابان آزادي – نبش خيابان خوش
تلقن : 5 – 66420443
ضابطين دادسرا : پايگاه هشتم آگاهي و كلانتريهاي 154 و 108 و 111 و 119 و 150
دعاوي كيفري (شكايات) مناطق 21 و 10 و 9

دادسراي ناحيه 11 ولي عصر ( عج )

آدرس : تهران – خيابان ولي عصر (عج) ، ميدان منيريه
تلقن : 2 – 55375750
ضابطين دادسرا : پايگاه هشتم آگاهي و كلانتريهاي 112 و 115 و 129
دعاوي كيفري (شكايات) منطقه 11 تهران

دادسراي ناحيه 12 ( امام خميني )

آدرس : تهران - خيابان خيام - ضلع شمالي پارك شهر – خيابان شهيد فياض بخش
تلفن : 4 – 66722561
ضابطين دادسرا : پايگاه هفتم و هشتم آگاهي و كلانتريهاي 109 و 113 و 116
دعاوي كيفري (شكايات) منطقه 12 تهران

دادسراي ناحيه 14 شهيد محلاتي

آدرس : تهران – بلوار شهيد محلاتي - بلوار ابوذر – بين پل چهارم و پنجم
تلفن : 33800836 و 33813714
ضابطين دادسرا : پايگاه ششم آگاهي و كلانتريهاي 158 و 159 و 169 و 110 و 114 و 132 و 156 و 157
دعاوي كيفري (شكايات) مناطق 15 و 14 تهران

دادسراي ناحيه 16 بعثت

آدرس : تهران – ضلع شمالي ترمينال جنوب
تلفن : 5 - 55321520
ضابطين دادسرا : پايگاه هفتم و هشتم آگاهي و كلانتريهاي 117 و 130 و 152 و 160 و 208
دعاوي كيفري (شكايات) مناطق 19 و 16 تهران

دادسراي ناحيه 18 شهيد مطهري

آدرس : تهران – جاده ساوه – چهارراه يافت آباد – بلوار معلم – بعد از ميدان معلم نبش خيابان حيدري - پلاك 216 - تلفن : 73 – 66224469
ضابطين دادسرا : پايگاه هشتم آگاهي و پايگاه بسيج ابوذر و كلانتريهاي 169 و 153 و 151 و 149
دعاوي كيفري (شكايات) مناطق 18 و 17 تهران

دادسراي ناحيه 19 ( ويژه جرايم پزشكي و دارويي )

آدرس : تهران - خيابان شهيد مطهري – بعد از قائم مقام فراهاني ، روبروي پست بانك - پلاك 284 - تلفن : 2 – 88328980 و 8 - 88328987
ضابطين دادسرا : تمامي كلانتريهاي تهران و آگاهي مركز

دادسراي ناحيه 20 انقلاب

آدرس : تهران – خيابان شريعتي – نبش خيابان معلم
تلفن : 5 – 88415111

دادسرای ناحيه 21 ( ويژه ارشاد )

آدرس : تهران – خيابان شهيد بهشتي – خيابان احمد قصير – جنب بيمارستان آسيا
تلفن : 73 – 88732167
ضابطين دادسرا : اداره كل اجتماعي ناجا ي تهران بزرگ و پايگاههاي اول تا دهم اطلاعات و آگاهي و كلانتريهاي 154 و 143 و 105 و 124

دادسراي ناحيه 22 ( ويژه امور اقتصادي )

آدرس : تهران – خيابان انقلاب – خيابان گارگر شمالي – خيابان فرصت شيرازي – كوچه مستعلي - تلفن : 66593401 و 3 - 66575860
ضابطين دادسرا : تمامي كلانتريهاي شهر تهران و آگاهي مركز

دادسراي ناحيه 23 ( امور نيابت )

آدرس : تهران – ضلع شمالي پارك شهر – خيابان شهيد فياض
تلفن : 66720422 و 66720499 و 66720088 و 4 -66722561
ضابطين دادسرا : تمامي كلانتريهاي شهر تهران و آگاهي مركز

دادسراي ناحيه 24 ( ويژه مبارزه با قاچاق و ارز )

آدرس : تهران – خيابان شريعتي – نبش معلم
تلفن : 5 – 88415111
ضابطين دادسرا : تمامي كلانتريهاي شهر تهران و آگاهي مركز

دادسراي ناحيه 25 ( امور سرپرستي )

آدرس : تهران – خيابان كريم خان زند - زير پل كريم خان – خيابان ايرانشهر - نبش ملكيان - پلاك 219 - تلفن : 8 – 88820086
ضابطين دادسرا : تمامي كلانتريهاي شهر تهران و آگاهي مركز

دادسراي ناحيه 26 ( بومهن )

آدرس : بومهن – بلوار امام خميني ( ره ) ، جنب كلانتري 206
تلفن : 76229966

دادسراي ناحيه 27 ( امور جتايي )

آدرس : تهران – سه راه آذري – خيابان جرجاني – پلاك 20
تلفن : 6 – 66640620
ضابطين دادسرا : تمامي كلانتريهاي شهر تهران و آگاهي مركز

دادسراي ناحيه 28 ( ويژه كاركنان دولت و مطبوعات و رسانه ها )

آدرس : تهران – ميدان پانزده خرداد - دادسراي مركز – طبقه سوم

تلفن : 33111919 – 35051111

دادسرای نا حيه 29 ( ويژه نوجوانان )

آدرس : تهران – اتوبان كرج – نرسيده به عوارضي قديم – خيابان آزادگان – پلاك 144
تلفن : 8 - 44064467
ضابطين دادسرا : تمامي كلانتريهاي شهر تهران و آگاهي مركز

دادسراي ناحيه 31 ( جرايم رايانه اي )

آدرس : تهران – خيابان شريعتي - بالاتر از چهارراه طالقاني - نرسيده به بهار شيراز - نبش كوچه فرهاد 2

تلفن : 6 - 77512034

دادسراي ناحيه 32 ( راهور )

آدرس : تهران – خيابان آزادي – خيابان رودكي - ضلع جنوبي ساختمان راهنمايي و رانندگي - كوچه شهيد فرج اللهي
تلفن : 66325527 و 66436029

دادسراي امنيت ( مستقر در زندان اوين )

آدرس : تهران – اتوبان چمران – خيابان شهيد كچويي - زندان اوين