دادگاه های انقلاب اسلامی تهران

آدرس : خیابان شریعتی ، نبش خیابان معلم

تلفن : 88415111 الی 5 و 88433791 و 88415301           فکس : 88415584

 

دادگاه های انقلاب اسلامی شهرستان شهریار

آدرس : شهریار ، شهرک اداری اندیشه ، جنب پزشکی قانونی ، دادسرا و دادگاه های انقلاب شهریار

تلفن : 65273160 الی 61 و 65273171 الی 72          فکس : 65273160

 

دادگاه های انقلاب اسلامی ورامین

آدرس : ورامین ، میدان امام حسین ، خیابان شهید بهشتی ، ابتدای خیابان معلم ، سمت راست

تلفن : 36264002 و 36269810

 

دادگاه های انقلاب اسلامی رباط کریم

آدرس : داودیه ، خیابان دادگستری

تلفن : 56492009 و 56424018 و 56422030 و 56426720

 

دادگاه های انقلاب اسلامی شهرستان ری

آدرس : میدان هادی ساعی ، جنب شهرداری منطقه 20

تلفن : 55903010 و 55909292 الی 3

 

دادگاه های انقلاب اسلامی اسلامشهر

آدرس : میدان نماز ، خیابان شهید صیاد شیرازی ، طبقه همکف

تلفن : 56365334 و 56345700