دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دماوند

آدرس : گیلاوند ، بلوار شهید بهشتی ، بعد از جیلارد ، روبروی اداره راه و شهرسازی

تلفن : 76553100 الی 1 و 76315500         فکس : 76315500

 

 

دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اسلامشهر

آدرس : میدان نماز ، انتهای خیابان شهید صیاد شیرازی ، جنب دانشگاه آزاد

تلفن : 56345050 الی 53 و 56365330          فکس : 56362335

 

 

دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فیروزکوه

آدرس : شهرک ولیعصر ، کوی فرمانداری

تلفن : 76442227 و 76442224 و 76442610         فکس : 76442610

 

 

دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پاکدشت

آدرس : پاکدشت ، میدان معلم ، روبروی مصلی

تلفن : 36022484 و 36020820 و 36033382 و 36033381          فکس : 36033382

 

 

دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ورامین

آدرس : خیابان شهید باهنر ، میدان امام حسین (ع)

تلفن : 36269810 الی 13 و 36264000 و 36270707          فکس : 36264444

 

 

دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری

آدرس: میداه هادی ساعی ، جنب شهرداری منطقه 20

تلفن : 55959292 الی 3 و 55903010 و 55952201 و 55961414            فکس : 55952947

 

 

دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رباط کریم

آدرس: داودیه ، خیابان دادگستری

تلفن : 56422030 و 56424018 و 56426720 و 56433900          فکس :56433900

 

 

دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار

آدرس : شهریار ، ابتدای شهرک اداری

تلفن : 65312858 و 65312878 و 65312898 و 65312949          فکس : 65312949

 

 

دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ملارد

آدرس : ملارد ، بلوار حضرت رسول (ص)(جاده ملارد) ، جنب شهرداری

تلفن : 65141717 و 65102950 و 65101525          فکس : 65102955

 

 

دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پیشوا

آدرس : پیشوا ، انتهای خیابان امام ، سناردک

تلفن : 36721600 و 36724925 الی 7 و 36734918         فکس: 36734917

 

 

دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قدس

آدرس : شهر قدس ، بلوار 45 متری شهید کلهر ، نبش 30 متری شورا

تلفن : 46884445 الی 7 و 46831601 و 46831607          فکس : 46831600

 

 

دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهارستان

آدرس : جاده ساوه ، پشت شهرداری نسیم شهر ، میدان هفت تیر

تلفن : 56320008 و 56320028 و 56329700          فکس : 56320028

 

 

دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قرچک

آدرس : قرچک ف میدان کلانتری ، به سمت دانشگاه پیام نور ، نبش میدان اول

تلفن : 36151706 الی 7 و 36151700 و 36153600       فکس : 36151701

 

 

دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پردیس

آدرس : ابتدای بومهن ، جنب آتش نشانی ، روبری بخشداری

تلفن : 76256141 و 76256153 و 76256154          فکس : 76256123