دادسرا نهادي است كه در معيت دادگاه انجام وظيفه مي نمايد و عهده دار كشف جرم ، تعقيب متهم به جرم ، اقامه دعوي از جنبه حق الهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي اجراي حكم ، هم چنين رسيدگي به امور حسبيه بر اساس ضوابط قانوني مي باشد.

مقامات قضايي كه در دادسرا انجام وظيفه مي نمايند عبارتند از :
الف – دادستان: دادستان يا مدعي العموم به عنوان رئيس دادسرا به نمايندگي از جامعه در جهت حفظ حقوق عمومي و نظارت بر حسن اجراي قوانين و تعقيب متهمان اقدام مي کند. در قوانين و مقررات موضوعه وظايف و اختيارات متعددی به عهده دادستان گذاشته شده است .
ب – معاون دادستان : مقام قضايي است كه تحت نظارت دادستان انجام وظيفه کرده و در غياب دادستان جانشين او محسوب مي گردد .
ج - داديار : مقام قضايي است كه تحت نظارت و به نمايندگي از طرف دادستان انجام وظيفه مي کند و در كليه تصميمات قضايي بايد از دادستان يا معاون ايشان تبعيت و پيروي کرده و صلاحيت رسيدگي به كليه جرائم به جز مواردي كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان است، دارد .
د – بازپرس: مقام قضائي است كه وظيفه كليه تحقيقات مقدماتي جرائم و جمع آوري دلايل مثبته له و عليه متهم را به عهده دارد و بازپرس نيز تحت نظارت دادستان انجام وظيفه مي نمايد .

رسيدگي به كليه جرائم و اتهامات ارتكابي از مرحله تحقيقات تا صدور كيفرخواست در صلاحيت دادسراي عمومي و انقلاب است مگر در موارد استثنايي كه رسيدگي به آنها به موجب قوانين خاص در صلاحيت مرجع ديگري قرار گرفته باشد .

حوزه دادستانی عمومی و انقلاب تهران

آدرس : میدان پانزده خرداد ، نبش خیابان خیام  / کد پستی : 1114943311

تلفن : 33900606 و 33114136 و 33900603 و 35051111              فکس : 33114137

 

دادسراي عمومي و انقلاب تهران ( مركز )

آدرس : نبش ميدان  پانزده خرداد / کدپستی : 1114914511
تلفن : 35051111             فکس :33114137

 

روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران

آدرس : میدان پانزده خرداد ، نبش خیابان خیام  / کد پستی : 1114914511

تلفن : 33948785 و 35051111          فکس : 33948887

 

معاونت امور بین الملل و آموزش

آدرس : نبش میدان پانزده خرداد  ( دادسرای عمومی و انقلاب تهران )  / کد پستی : 1114914511

تلفن : 33111038 و 35051111          فکس : 33111038

 

دفتر معاون اول دادستان

آدرس : نبش میدان پانزده خرداد  ( دادسرای عمومی و انقلاب تهران )  / کد پستی : 1114914511

تلفن : 3394782         فکس :33948784

 

معاونت دادستان در امور نمایندگی ها

آدرس : میدان اتقلاب ، ابتدای خیابان  دوازده فروردین ، ساختمان تبریز چی ، طبقه اول  / کد پستی : 1314743499

تلفن : 66974375 و 66974368

 

معاونت اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران

آدرس : میدان بهارستان ، خیابان مجاهدین ، خیابان زرین خامه ، کوچه قائن

تلفن : 77617858

 

دادسراي ناحيه 1 شميران

آدرس : خيابان شريعتي ، پل صدر ، خيابان الهيه ،  پلاك 2  / کد پستی : 1933713565 / مناطق شهرداری 1
تلفن : 22000438  و 81- 22007379          فکس : 22005741 و 22000439

 

دادسراي ناحيه 2 سعادت آباد

آدرس :شهرک قدس ، خیابان فرحزادی ، خیابان طاهرخانی ، خیابان امام صادق ، خیابان نخل   / مناطق شهرداری 2
تلفن : 2284067 و 22084386 و 2205681         فکس : 22085805 و 22087452

 

دادسراي ناحيه 3 ونك

آدرس : ميدان ونك ، ابتداي خيابان ملاصدرا ، خيابان پرديس ، نبش كوچه زاينده رود شرقي ، پلاك 59  / کدپستی : 1114914511 / / مناطق شهرداری 3
تلفن : 88886161 و 88883434 و 88881722 و 88881724 و 88881616       فکس : 88886688 و 88651314

 

دادسراي ناحيه 4 رسالت

آدرس : حکیمیه ، بلوار بابائیان ، خیابان امام حسین  / مناطق شهرداری 4 و 8 و 13
تلفن :  77311245 و 77311247 و 77319428 و 77317142            فکس : 77319628

 

دادسراي ناحيه 5 صادقيه

آدرس : انتهای نیایش ، جنت آباد شمالی ، انتهای بلوار انصارالمهدی ، روبروی دانشگاه سماء  / مناطق شهرداری : 5 و 22
تلفن : 440370250 الی 4 و 44370341 و 44370322         فکس : 44370342

 

دادسراي ناحيه 6 خارك

آدرس : هفت تیر ، خیابان شهید شیرودی ، جنب بازار میوه و تره بار / مناطق شهرداری 6
تلفن : 86073117 و 86073153 و 86073168 و 86073641          فکس : 86073648

 

دادسراي ناحيه 7 سيد خندان

آدرس : خیابان مطهری ، خیابان علی اکبری ، جنب مدیریت بحران شهرداری   / مناطق شهرداری 7
تلفن : 86121645 الی 48 و 86121958 و 86121396        فکس : 86121456 و 86121394

 

دادسرای ناحیه 8

آدرس : اتوبان رسالت ، غرب به شرق ، بعد از خیابان استاد حسن بنا ، خیابان اثنی عشر ، نبش کوچه موسوی

تلفن : 22527596 و 22527084 و 22528460          فکس : 66025234 و 22528274

 

دادسراي ناحيه 9 فرودگاه

آدرس :فرودگاه مهرآباد ، جنب گمرك و ترمینال یک / کد پستی : 1387835315
تلفن : 44665894 و 44671124 و 44665896        فکس : 66025234 و 44665887

 

دادسراي ناحيه 10 هاشمي

آدرس : خیابان جیحون ، تقاطع دامپزشکی / مناطق شهرداری 9 و 10 و21
تلقن : 65862301 و 65862064 و 65862061           فکس : 65862307 و 65862316

 

دادسراي ناحيه 11 ولي عصر ( عج )

آدرس : خيابان ولي عصر (عج) ، ميدان منيريه   / کد پستی : 1334764394  / مناطق شهرداری 11
تلقن : 2 الی 55375750 و 55385430 و 55385630          فکس :55385330

 

دادسراي ناحيه 12 ( امام خميني )

آدرس : خيابان خيام  ، ضلع شمالي پارك شهر ، خيابان شهيد فياض بخش / کد پستی : 111469511   / مناطق شهرداری 12
تلفن : 66722561 الی 4 و 66724012 الی 14 و 66723075 و 66724057            فکس : 66723076 و 66723056

 

دادسراي ناحيه 14 شهيد محلاتي

آدرس : اتوبان آهنک ، نبرد جنوبی ، بلوار کوثر ، جنب بازار گل / مناطق شهرداری 16 و 19
تلفن : 36319509 و 36319517 و 36309401

 

دادسراي ناحيه 16 بعثت

آدرس : تهران – ضلع شمالي ترمينال جنوب ( خزانه) / کد پستی : 1188719563  / مناطق شهرداری 16 و 19
تلفن : 5  الی 55321520 و 55324080 و 55325184          فکس : 55330022

 

دادسراي ناحيه 18 شهيد مطهري

آدرس : جاده ساوه  ، چهارراه يافت آباد ، بعد از میدان معلم ، نبش خيابان حيدري - پلاك 216  / کد پستی : 1376687111 / مناطق شهرداری : 16 و 19
تلفن : 66224469 الی 72 و 66239991          فکس :66239990

 

دادسراي ناحيه 19 امور پزشکی

آدرس : سیدخندان ، خیابان دبستان ، انتهای کوچه شهید محمودی

تلفن : 86011011 الی 7 و 86011015 و 86011018           فکس: 86011014

 

دادسراي ناحيه 20 انقلاب

آدرس : خیابان شریعتی ، نرسیده به چهارراه قصر ،نبش خیابان معلم / کد پستی : 1639678691
تلفن : 88415111 الی 5 و 88433790 و 88415200          فکس : 88382021 و 88433790

 

دادسرای ناحيه 21   ويژه ارشاد

آدرس :خيابان شهيد بهشتي ، خيابان احمد قصير ، جنب بيمارستان آسيا  / کد پستی : 1514633311
تلفن : 88732168 الی 74 و 88739581          فکس : 88758873 و 88739582

 

دادسراي ناحيه 22  ويژه امور اقتصادي

آدرس : میدان انقلاب ، خيابان گارگر شمالي ، خيابان فرصت شيرازي ، كوچه مستعلي

تلفن :66575860 الی 3 و 66575865           فکس : 66575864 و 66575873

 

دادسراي ناحيه 23  امور نيابت

آدرس : خیابان خیام ، ضلع شمالي پارك شهر  ، خيابان شهيد فياض / کد پستی : 1114669511
تلفن : 66720422 و 66720088 و 4 الی66722561          فکس : 66720448

 

دادسراي ناحيه 25  امور سرپرستي

آدرس :بالاتر از میدان شیخ بهایی ، چهارراه سئول ، خیابان یاسمی ، نبش بن بست مهتاب

تلفن : 88625172 و 88625199 و 88621466 و 88621862            فکس : 88621466 و 88622072

 

دادسراي ناحيه 27  امور جتايي

آدرس : سه راه آذري ، خيابان جرجاني ( شبیری سابق ) ، جنب کارحانه آرد ،  پلاك 18
تلفن : 66640620 الی 5 و 66640636 و 66640630           فکس : 66640631

 

دادسراي ناحيه 28  ويژه كاركنان دولت

آدرس :ميدان پانزده خرداد ، دادسراي مركز ، طبقه سوم / کد پستی : 1114914511

تلفن : 35051111 و 35051313 و 35051325           فکس : 33959772

 

دادسرای نا حيه 29 اطفال

آدرس :میدان صادقیه ، بطرف اتوبان تهران کرج ، انتهای کوچه آزادگان ، پلاک 144  / کد پستی : 1471663111
تلفن : 44064467 الی 8 و 44059422         فکس : 44061160

 

دادرسرای ناحیه 30 بین الملل

آدرس : میدان پانزده خرداد ، ساختمان مرکزی دادسرای عمومی و انقلاب تهران ، طبقه همکف

تلفن : 35051111 و 331111030 و 33948783         فکس : 331111030

 

دادسراي ناحيه 31  جرايم رايانه اي

آدرس : انتهای نیایش ، جنت آباد شمالی ، انتهای بلوار انصارالمهدی ، روبروی دانشگاه سماء

تلفن : 44370250 الی 4 و 44017821

 

دادسراي ناحيه 32   راهور 

آدرس : خيابان آزادي ، خيابان رودكي ، ضلع جنوبي ساختمان راهنمايي و رانندگي  ، كوچه شهيد فرج اللهي  / کد پستی : 1345793113
تلفن : 66325527 و 66437305 و66437324        فکس : 66435673 و 66436993

 

دادسرای ناحیه 33 شهید مقدس

آدرس : اتوبان یادگار امام ، شمال به جنوب ، خیابان دشت بهشت ، جنب بازداشتگاه اوین / کد پستی : 198384174

تلفن : 22187855 و 22187850          فکس :22187858

 

دادسرای ناحیه 34 سرقت

آدرس : سه راه آذری ، خیابان جرجانی ( شبیری سابق ) ، جنب کارخانه آرد

تلفن : 66640620 الی 5 و 66640633 و 66617929           فس : 66600875

 

دادسزای ناحیه 35  فرهنگ و رسانه

آدرس : خیابان مطهری ، بین قائم مقام و بزرگراه مدرس ، نبش خیابان گلریز

تلفن : 88328980 الی 8 و 88301086 و 88830290          فکس :88328989

 

دادسرای ناحیه 36  جرائم پولی و بانکی

آدرس : خیابان دکتر فاطمی ، روبروی سازمان آب ، بین خیابان حجاب و دائمی

تلفن : 88997418 الی 20 و 88997415          فکس : 88997603

 

دادسرای ناحیه 37 انفال و شهرداری ها

آدرس : میدان منیریه ، جنب ورودی مترو ، بن بست رحیمی

تلفن :55494788 و 55494798 و 55494452         فکس : 55494363

 

اداره کل شورای حل اختلاف استان تهران

آدرس : میدان هفت تیر ، خیابان بهار شیراز ، خیابان سلیمان خاطر ، پلاک 21 ، طبقه سوم

تلفن :88325514 الی 19          فکس :88325516

 

معاونت دادستان تهران در امور زنان و کودکان

آدرس : میدان فاطمی ، جنب فروشگاه لاله / کد پستی : 1989816413

تلفن : 8899762 الی 3         فکس : 88997416