قضاوت و حل اختلاف در نظام حقوقی ایران اصالتا وظیفه‌ی دادگستری و قضات می‌باشد لکن در سال‌های اخیر تراکم پرونده‌های قضایی در دستگاه قضا باعث ناکارآمدی، عدم دقت و اطاله‌ی دادرسی گردیده است.

بنابراین به منظور کاهش مراجعات مردمی به دستگاه قضا و در راستای توسعه مشارکت‌های مردمی، حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند و یا از ماهیت قضایی کمتری برخوردارند، ابتدا طی ماده‌ی 189 قانون برنامه توسعه مصوب 1379 و سپس طی قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387، به شوراهای حل اختلاف واگذار گردید.

البته این شورا تحت نظارت قوه‌ی قضاییه می‌باشد و تعیین محدوده‌ی جغرافیایی فعالیت شورا نیز در هر حوزه قضایی به عهده‌ی رییس همان حوزه می‌باشد. در ادامه نشانی شوراهای حل اختلاف تهران آمده است

کَلانتر معنای بزرگ‌تر را می‌رساند. در گذشته بزرگ یا معتمد مردم در منطقه‌ای ویژه را می‌گفتند.

در دوران صفوی، منصب رئیس عهد سلجوقی متروک شد و به جای آن منصب ‏جدیدی به نام «کلانتر» وضع گردید. «کلانتر» مانند «رئیس» بیش‌تر نماینده مردم صنف خود ‏بود تا مأمور دولت. «کلانتر» تنها در شهرها و محلات و صنوف شهری وجود ‏نداشت، بلکه نواحی روستائی و طوایف عشایری نیز دارای «کلانتران» خود بودند. منصب کلانتر، به عنوان یک ساخت سنتی سیاسی، در سال ۱۳۳۵ ه‍. ش. رسماً ‏ملغی شد.

در فارسی امروز واژه «کلانتر» بعنوان معادل «شریف» انگلیسی بکار می‌رود. به مراکز نیروی انتظامی کلانتری می‌گویند ولی عنوان «کلانتر» برای اطلاق به فرمانده پاسگاه نیروی انتظامی کاربرد ندارد.

دادسرا نهادي است كه در معيت دادگاه انجام وظيفه مي نمايد و عهده دار كشف جرم ، تعقيب متهم به جرم ، اقامه دعوي از جنبه حق الهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي اجراي حكم ، هم چنين رسيدگي به امور حسبيه بر اساس ضوابط قانوني مي باشد.

مقامات قضايي كه در دادسرا انجام وظيفه مي نمايند عبارتند از :
الف – دادستان: دادستان يا مدعي العموم به عنوان رئيس دادسرا به نمايندگي از جامعه در جهت حفظ حقوق عمومي و نظارت بر حسن اجراي قوانين و تعقيب متهمان اقدام مي کند. در قوانين و مقررات موضوعه وظايف و اختيارات متعددی به عهده دادستان گذاشته شده است .
ب – معاون دادستان : مقام قضايي است كه تحت نظارت دادستان انجام وظيفه کرده و در غياب دادستان جانشين او محسوب مي گردد .
ج - داديار : مقام قضايي است كه تحت نظارت و به نمايندگي از طرف دادستان انجام وظيفه مي کند و در كليه تصميمات قضايي بايد از دادستان يا معاون ايشان تبعيت و پيروي کرده و صلاحيت رسيدگي به كليه جرائم به جز مواردي كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان است، دارد .
د – بازپرس: مقام قضائي است كه وظيفه كليه تحقيقات مقدماتي جرائم و جمع آوري دلايل مثبته له و عليه متهم را به عهده دارد و بازپرس نيز تحت نظارت دادستان انجام وظيفه مي نمايد .

رسيدگي به كليه جرائم و اتهامات ارتكابي از مرحله تحقيقات تا صدور كيفرخواست در صلاحيت دادسراي عمومي و انقلاب است مگر در موارد استثنايي كه رسيدگي به آنها به موجب قوانين خاص در صلاحيت مرجع ديگري قرار گرفته باشد .